Stambeno poslovni kompleks "Nova Otoka" - Objekat "A"

Pogled na objekat sa sjeveroistočne strane

Pogled na objekat sa jugozapadne strane

Pozicija objekta A

 

Planirani završetak Objekta A: februar ,2018

Odaberite sprat:
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Objekat A 1. Trosoban DA 73,49m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Objekat A 2. Trosoban DA 73,49m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Objekat A 3. Trosoban DA 73,49m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Objekat A 4. Trosoban DA 73,49m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Objekat A 5. Trosoban DA 73,49m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Objekat A 6. Trosoban DA 73,49m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Objekat A 7. Trosoban DA 73,49m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Objekat A 8. Trosoban DA 73,49m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Objekat A 9. Trosoban DA 73,49m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Objekat A 10. Trosoban DA 73,49m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Objekat A 11. Dvosoban DA 59,25m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Objekat A 12. Penthouse DA 35,68m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Objekat A 1. Trosoban DA 75,19m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Objekat A 2. Trosoban DA 78,76m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Objekat A 3. Trosoban DA 78,76m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Objekat A 4. Trosoban DA 78,76m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Objekat A 5. Trosoban DA 78,76m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Objekat A 6. Trosoban DA 78,76m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Objekat A 7. Trosoban DA 78,76m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Objekat A 8. Trosoban DA 78,76m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Objekat A 9. Trosoban DA 78,76m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Objekat A 10. Trosoban DA 78,76m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Objekat A 11. Četverosoban DA 89,66m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Objekat A 12. Penthouse DA 117,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Objekat A 1. Četverosoban DA 86,58m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Objekat A 2. Četverosoban DA 86,58m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Objekat A 3. Četverosoban DA 86,58m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Objekat A 4. Četverosoban DA 86,58m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Objekat A 5. Četverosoban DA 86,58m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Objekat A 6. Četverosoban DA 86,58m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Objekat A 7. Četverosoban DA 86,58m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Objekat A 8. Četverosoban DA 86,58m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Objekat A 9. Četverosoban DA 86,58m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Objekat A 10. Četverosoban DA 86,58m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Objekat A 11. Četverosoban DA 86,58m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Objekat A 12. Penthouse DA 124,36m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Objekat A 1. Četverosoban DA 68,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Objekat A 2. Četverosoban DA 68,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Objekat A 3. Četverosoban DA 68,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Objekat A 4. Četverosoban DA 68,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Objekat A 5. Četverosoban DA 68,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Objekat A 6. Četverosoban DA 68,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Objekat A 7. Četverosoban DA 68,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Objekat A 8. Četverosoban DA 68,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Objekat A 9. Četverosoban DA 68,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Objekat A 10. Četverosoban DA 68,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Objekat A 11. Četverosoban DA 68,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Objekat A 12. Penthouse DA 105,68m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Objekat A 1. Garsonjera DA 38,66m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Objekat A 2. Garsonjera DA 38,66m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Objekat A 3. Garsonjera DA 38,66m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Objekat A 4. Garsonjera DA 38,66m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Objekat A 5. Garsonjera DA 38,66m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Objekat A 6. Garsonjera DA 38,66m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Objekat A 7. Garsonjera DA 38,66m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Objekat A 8. Garsonjera DA 38,66m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Objekat A 9. Garsonjera DA 38,66m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Objekat A 10. Garsonjera DA 38,66m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Objekat A 11. Garsonjera DA 38,66m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Objekat A 12. Penthouse DA 97,57m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Objekat A 1. Dvosoban DA 49,86m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Objekat A 2. Dvosoban DA 49,86m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Objekat A 3. Dvosoban DA 49,86m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Objekat A 4. Dvosoban DA 49,86m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Objekat A 5. Dvosoban DA 49,86m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Objekat A 6. Dvosoban DA 49,86m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Objekat A 7. Dvosoban DA 49,86m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Objekat A 8. Dvosoban DA 49,86m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Objekat A 9. Dvosoban DA 49,86m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Objekat A 10. Dvosoban DA 49,86m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Objekat A 11. Dvosoban DA 49,86m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Objekat A 12. Penthouse DA 106,24m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Objekat A 1. Garsonjera DA 32,49m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Objekat A 2. Garsonjera DA 32,49m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Objekat A 4. Garsonjera DA 32,49m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Objekat A 5. Garsonjera DA 32,49m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Objekat A 3. Garsonjera DA 32,49m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Objekat A 6. Garsonjera DA 32,49m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Objekat A 7. Garsonjera DA 32,49m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Objekat A 8. Garsonjera DA 32,49m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Objekat A 9. Garsonjera DA 32,49m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Objekat A 10. Garsonjera DA 32,49m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Objekat A 11. Garsonjera DA 32,49m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Objekat A 12. Penthouse DA 104,00m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Objekat A 1. Dvosoban DA 53,27m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Objekat A 2. Dvosoban DA 53,27m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Objekat A 3. Dvosoban DA 53,27m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Objekat A 4. Dvosoban DA 53,27m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Objekat A 5. Dvosoban DA 53,27m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Objekat A 6. Dvosoban DA 53,27m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Objekat A 7. Dvosoban DA 53,27m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Objekat A 8. Dvosoban DA 53,27m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Objekat A 9. Dvosoban DA 53,27m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Objekat A 10. Dvosoban DA 53,27m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Objekat A 11. Dvosoban DA 53,27m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Objekat A 12. Penthouse DA 117,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Objekat A 1. Četverosoban DA 83,38m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Objekat A 2. Četverosoban DA 83,38m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Objekat A 3. Četverosoban DA 83,59m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Objekat A 4. Četverosoban DA 83,59m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Objekat A 5. Četverosoban DA 83,59m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Objekat A 6. Četverosoban DA 83,59m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Objekat A 7. Četverosoban DA 83,59m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Objekat A 8. Četverosoban DA 83,59m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Objekat A 9. Četverosoban DA 83,59m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Objekat A 10. Četverosoban DA 83,59m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Objekat A 11. Četverosoban DA 83,38m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Objekat A 12. Penthouse DA 34,21m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Objekat A 1. Trosoban DA 67,26m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Objekat A 2. Trosoban DA 67,26m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Objekat A 3. Trosoban DA 67,26m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Objekat A 4. Trosoban DA 67,26m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Objekat A 5. Trosoban DA 67,26m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Objekat A 6. Trosoban DA 67,26m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Objekat A 7. Trosoban DA 67,26m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Objekat A 8. Trosoban DA 67,26m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Objekat A 9. Trosoban DA 67,26m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Objekat A 10. Trosoban DA 67,26m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Objekat A 11. Trosoban DA 67,26m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Objekat A 12. Penthouse DA 99,60m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Objekat A 1. Trosoban DA 80,07m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Objekat A 2. Trosoban DA 80,07m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Objekat A 3. Trosoban DA 80,07m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Objekat A 4. Trosoban DA 80,07m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Objekat A 5. Trosoban DA 80,07m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Objekat A 6. Trosoban DA 80,07m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Objekat A 7. Trosoban DA 80,07m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Objekat A 8. Trosoban DA 80,07m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Objekat A 9. Trosoban DA 80,07m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Objekat A 10. Trosoban DA 80,07m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Objekat A 11. Trosoban DA 80,07m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Objekat A 12. Penthouse DA 102,22m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Objekat A 1. Dvosoban DA 40,99m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Objekat A 2. Dvosoban DA 40,99m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Objekat A 3. Dvosoban DA 40,99m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Objekat A 4. Dvosoban DA 40,99m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Objekat A 5. Dvosoban DA 40,99m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Objekat A 6. Dvosoban DA 40,99m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Objekat A 7. Dvosoban DA 40,99m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Objekat A 8. Dvosoban DA 40,99m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Objekat A 9. Dvosoban DA 40,99m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Objekat A 10. Dvosoban DA 40,99m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Objekat A 11. Dvosoban DA 40,99m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Objekat A 12. Penthouse DA 110,35m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Objekat A 1. Dvosoban DA 55,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Objekat A 2. Dvosoban DA 55,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Objekat A 3. Dvosoban DA 55,82m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Objekat A 4. Dvosoban DA 55,82m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Objekat A 5. Dvosoban DA 55,82m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Objekat A 6. Dvosoban DA 55,82m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Objekat A 7. Dvosoban DA 55,82m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Objekat A 8. Dvosoban DA 55,82m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Objekat A 9. Dvosoban DA 55,82m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Objekat A 10. Dvosoban DA 55,82m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Objekat A 12. Penthouse DA 31,66m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Objekat A 1. Trosoban DA 82,05m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Objekat A 2. Trosoban DA 82,05m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Objekat A 3. Trosoban DA 82,10m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Objekat A 4. Trosoban DA 82,10m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Objekat A 5. Trosoban DA 82,10m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Objekat A 6. Trosoban DA 82,10m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Objekat A 7. Trosoban DA 82,10m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Objekat A 8. Trosoban DA 82,05m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Objekat A 9. Trosoban DA 82,05m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Objekat A 10. Trosoban DA 82,05m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Objekat A 11. Trosoban DA 82,10m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Objekat A 12. Penthouse DA 133,63m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Objekat A 1. Dvosoban DA 55,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Objekat A 2. Dvosoban DA 55,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Objekat A 3. Dvosoban DA 55,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Objekat A 4. Dvosoban DA 55,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Objekat A 5. Dvosoban DA 55,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Objekat A 6. Dvosoban DA 55,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Objekat A 7. Dvosoban DA 55,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Objekat A 8. Dvosoban DA 55,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Objekat A 9. Dvosoban DA 55,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Objekat A 10. Dvosoban DA 55,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Objekat A 11. Dvosoban DA 55,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Objekat A 12. Penthouse DA 120,34m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Objekat A 1. Trosoban DA 57,16m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Objekat A 2. Trosoban DA 57,16m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Objekat A 3. Trosoban DA 57,39m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Objekat A 4. Trosoban DA 57,39m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Objekat A 5. Trosoban DA 57,39m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Objekat A 6. Trosoban DA 57,39m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Objekat A 7. Trosoban DA 57,39m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Objekat A 8. Trosoban DA 57,39m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Objekat A 9. Trosoban DA 57,39m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Objekat A 10. Trosoban DA 57,39m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Objekat A 11. Trosoban DA 57,16m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Objekat A 12. Penthouse DA 31,93m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Objekat A 1. Dvosoban DA 50,98m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Objekat A 2. Dvosoban DA 50,98m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Objekat A 3. Dvosoban DA 50,98m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Objekat A 4. Dvosoban DA 50,98m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Objekat A 5. Dvosoban DA 50,98m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Objekat A 6. Dvosoban DA 50,98m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Objekat A 7. Dvosoban DA 50,98m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Objekat A 8. Dvosoban DA 50,98m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Objekat A 9. Dvosoban DA 50,98m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Objekat A 10. Dvosoban DA 50,98m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Objekat A 11. Dvosoban DA 50,98m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Objekat A 12. Penthouse DA 104,97m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Objekat A 3. Garsonjera DA 34,04m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Objekat A 2. Garsonjera DA 34,04m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Objekat A 4. Garsonjera DA 34,04m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Objekat A 5. Garsonjera DA 34,04m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Objekat A 6. Garsonjera DA 34,04m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Objekat A 7. Garsonjera DA 34,04m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Objekat A 8. Garsonjera DA 34,04m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Objekat A 9. Garsonjera DA 34,04m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Objekat A 10. Garsonjera DA 34,04m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Objekat A 11. Garsonjera DA 34,04m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Objekat A 1. Garsonjera DA 34,04m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Objekat A 12. Penthouse DA 100,51m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Objekat A 1. Četverosoban DA 97,31m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Objekat A 2. Četverosoban DA 97,31m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Objekat A 3. Četverosoban DA 97,31m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Objekat A 4. Četverosoban DA 97,31m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Objekat A 5. Četverosoban DA 97,31m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Objekat A 6. Četverosoban DA 97,39m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Objekat A 7. Četverosoban DA 97,39m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Objekat A 8. Četverosoban DA 97,39m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Objekat A 9. Četverosoban DA 97,39m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Objekat A 10. Četverosoban DA 97,39m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Objekat A 11. Četverosoban DA 97,39m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Objekat A 12. Penthouse DA 115,16m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
20 Objekat A 12. Penthouse DA 149,63m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
21 Objekat A 12. Penthouse DA 141,58m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
22 Objekat A 12. Penthouse DA 126,10m2  Detaljnije